wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Zasady zwrotów

Zasady zwrotów


ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w fizyczne posiadanie towarów, lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik), wskazana przez Klienta weszła w fizyczne posiadanie towarów.
3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować P.P.H.U. DUNINEX II S.C. z siedzibą przy ul. Długiej 24a, 97-300 Piotrków Trybunalski o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia: pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na stronie internetowej sklepu w zakładce „Formularz odstąpienia od umowy” jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Klient otrzyma również wydrukowany „Formularz odstąpienia od umowy” w przesyłce wraz z zamówionym towarem, z którego może skorzystać ale nie jest to obowiązkowe.
6. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

KOSZTY ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych płatności, w tym koszty dostarczenia zamówionego towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami w związku z tym zwrotem.
3. P.P.H.U. DUNINEX II S.C. wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub dostarczenia do siedziby Sprzedającego dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Klient zobowiązany jest do odesłania towarów na adres: P.P.H.U. DUNINEX II S.C. ul. Bawełniana 19/21, 97-300 Piotrków Trybunalski bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient wysłał Sprzedającemu informację o odstąpieniu od niniejszej umowy.
5. Wszelkie koszty związane z transportem zwracanego produktu są ponoszone przez Klienta i nie podlegają zwrotowi.

 
Przejdź do strony głównej
alt

DUNINEX II S.C. Tomasz Sakrajda, Paweł Sakrajda, ul. Długa 24 a, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP: 771-23-87-298 jest właścicielem lub uprawnionym użytkownikiem wszystkich praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnych do całości tekstu, obrazów i grafiki.
Nie jest dozwolone ich powielanie, sprzedaż ani wykorzystywanie do celów biznesowych.
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl