wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin

RegulaminNiniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży za pośrednictwem Platformy Zakupowej B2B
działającego pod adresem https://zamowienia.jalowiecpiotrkow.pl którego właścicielem i prowadzącym jest:

P.P.H.U. DUNINEX II S.C.
Tomasz Sakrajda, Paweł Sakrajda
ul. Długa 24 a
97-300 Piotrków Trybunalski
NIP: 771-23-87-298


2. KONTAKT

Siedziba:
P.P.H.U. DUNINEX II S.C.
Tomasz Sakrajda, Paweł Sakrajda
ul. Długa 24 a
97-300 Piotrków Trybunalski


Zakład produkcyjny:
P.P.H.U. DUNINEX II S.C.
Tomasz Sakrajda, Paweł Sakrajda
ul. Bawełniana 19/21
97-300 Piotrków Trybunalski


Numer telefonu komórkowego: +48 606 276 949 oraz + 48 503 106 108 (koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym).
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@jalowiecpiotrkow.pl 3. ZASADY DZIAŁANIA PORTALU ZAKUPOWEGO

2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej https://zamowienia.jalowiecpiotrkow.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
3. Wszystkie oferowane na Portalu Zakupowym B2B produkty są szczegółowo oznaczone i opisane.
4. Przy każdym oferowanym produkcie podane są informacje typu: opis produktu, skład, termin dostawy itp.
5. W myśl Kodeksu Cywilnego informacje zawarte na portalu zakupowym nie stanowią oferty zawarcia umowy a jedynie propozycje ofert celem zawarcia umowy sprzedaży.

4. DEFINICJE

1. Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi określonych w zamówieniu Towarów.
2. Dostawca – podmiot dostarczający Towar do klienta współpracujący ze Sprzedawcą.
3. Klient – podmiot zarejestrowany i składający zamówienie za pośrednictwem Portalu Zakupowego B2B.
4. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta uruchomiony po Rejestracji i weryfikacji klienta.
5. Login – indywidualne oznaczenie Klienta.
6. Rachunek bankowy – Nr konta bankowego podane przez Sprzedającego, na który będą dokonywane wpłaty przez Klientów za zamówiony towar.
7. Regulamin – określa zasady korzystania z niniejszego Portalu Zakupowego B2B.
8. Rejestracja – czynność dokonana w sposób określony w Regulaminie.
9. Sprzedawca – wykonawca zamówień składanych za pośrednictwem Portalu Zakupowego B2B pod adresem https://zamowienia.jalowiecpiotrkow.plP.P.H.U. DUNINEX II S.C. Tomasz Sakrajda, Paweł Sakrajda, ul. Długa 24 a, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP: 771-23-87-298.
10. Strona Portalu Zakupowego B2B – strona internetowa pod którą Sprzedawca prowadzi sprzedaż drogą elektroniczną na odległość.
11. Towar – produkty oferowane na Portalu Zakupowego B2B przez Sprzedawcę.
12. Umowa sprzedaży – zawarta umowa sprzedaży drogą elektroniczna na odległość między Klientem a Sprzedawcą.
13. Dzień roboczy - oznacza dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. REJESTRACJA

1. Przed Rejestracją każdy powinien zapoznać się z Regulaminem Portalu Zakupowego B2B Sprzedawcy.
2. Rejestracja w sklepie jest nieodpłatna i dobrowolna.
3. Do złożenia zamówienia wymagana jest Rejestracja.
4. Warunkiem przyjęcia formularza rejestracyjnego jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól i przesłać wypełniony
formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.

6. ZAMAWIANIE  

1. Po wybraniu przez Klienta produktu należy kliknąć „dodaj do koszyka”
2. Po dodaniu produktu do koszyka Klient może kontynuować zakupy wciskając „Kontynuuj zakupy” lub wciskając „Do kasy” przejść do realizacji zamówienia.
3. Po wybraniu opcji „Do kasy” uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.
4. Tworząc konto na Portalu Zakupowego B2B Klient będzie mógł szybciej robić zakupy, śledzić stan swoich zamówień,oglądać historię swoich zakupów.
5. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych do zrealizowania zamówienia i kliknięciu „Kontynuuj” uruchomi się strona,
gdzie Klient wybiera sposób wysyłki i metodę płatności.
6. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności „przelew bankowy”.
7. Po kliknięci „Kontynuuj” uruchamia się strona podsumowująca zamówienie gdzie Klient może sprawdzić
wszystkie dane wprowadzone w trakcie zamawiania produktów tj. informacje o dostawie, informacje o zamówionych produktach,
sposobie płatności, łączną wartość zamówionych produktów oraz koszt dostawy.
8. Na każdym etapie składania zamówienia, Klient ma możliwość anulowania zamówienia lub cofając się modyfikować je.
9. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony do końca nie zostanie zrealizowane.
10. Poprzez kliknięcie „Potwierdź zamówienie” Klient potwierdza, iż złożył Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. 
11. Niezwłocznie po „Potwierdzeniu zamówienia” przesłany zostanie na adres poczty elektronicznej Klienta e-mail potwierdzający złożenia zamówienia.

7. CENY

1. Podane ceny poszczególnych towarów na Portalu Zakupowego B2B podane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.

8. KOSZTY DOSTAWY

1. Koszt dostawy jest uzależniony od wartości zamówionych produktów.

KOSZT DOSTAWY PRZY ZAKUPIE DO 300,00 ZŁ

a) Koszt dostawy - 15 zł
d) Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy - 0,00 zł
e) Koszty dostawy przy zakupie powyżej 300,00 zł - 0,00 zł

 2. Po wyborze sposobu płatności „Przelew bankowy” Klient wpłaca za zamówione towary na konto Sprzedającego:


P.P.H.U. DUNINEX II S.C.
Tomasz Sakrajda, Paweł Sakrajda
ul. Długa 24 a
97-300 Piotrków Trybunalski

nr konta: 03 1020 3916 0000 0202 0221 9541


9. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca realizuje i dostarcza zamówienia na terenie województw: łódzkiego, małopolskiego oraz miasta Warszawa.
2. Termin Dostawy zamówionych Towarów jest podany w opisie produktu.
3. W dniu nadania przesyłki z zamówionym towarem Klientowi zostanie wysłana informacja potwierdzająca nadanie przesyłki.
4. Wraz z przesyłką zostanie wysłany do Klienta dokument sprzedaży (fakturę VAT) za zamówione Towary


10. DOSTĘPNOŚĆ TOWARU

1. Wszystkie oferowane produkty na Portalu Zakupowego B2B są dostępne.
2. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość, że zamawiany produkt nie będzie dostępny. Może się tak zdarzyć np. w przypadku złożenia jednocześnie wielu zamówień przez wielu Klientów na ten sam produkt.
3. W przypadku braku zamówionych produktów Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji i ustali z Klientem możliwe rozwiązania.

11. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY ZA ZAMÓWIONY TOWAR

1. Na Portalu Zakupowego B2B sposobem płatności za zamówiony towar: jest „przelew bankowy”.
2. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności Sprzedawca poinformuje Klienta o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.


12. REKLAMACJE

1. Wszystkie oferowane produkty na Portalu Zakupowego B2B są nowe i bez wad.
2. Za wady towaru ujawnione Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność.
3. Każdy produkt zakupiony na Portalu Zakupowego B2B pod adresem https://zamowienia.jalowiecpiotrkow.pl może być reklamowany.
4. W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać z "Formularza reklamacyjnego"  zamieszczonego na Portalu Zakupowym B2B w zakładce "Formularz reklamacyjny" ale nie jest to obowiązkowe.
5. Wypełniony zgłoszenie wraz z reklamowanym produktem należy wysłać na adres:

P.P.H.U. DUNINEX II S.C.
Tomasz Sakrajda, Paweł Sakrajda
ul. Bawełniana 19/21
97-300 Piotrków Trybunalski


6. Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem,
ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
7. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego pokrywa Sprzedający. W tym celu wymagane jest aby klient poinformował w formie elektronicznej Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji oraz podał dane adresowe skąd będzie możliwość odebrania reklamowanych produktów przez firmę kurierką lub transport własny Sprzedawcy.

15. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

1. Klient może zrezygnować z złożonego zamówienia.
2. Rezygnacja z zamówienia następuje po otrzymaniu od Klienta drogą e-mailową lub telefoniczną informacji o rezygnacji z zamówienia.

16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych
podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Portal Zakupowy B2B.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
3.  Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4.  W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Portal Zakupowy B2B w celu informowania
Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych na  Portalu Zakupowym B2B
5.  Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
Więcej na ten temat przeczytasz w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawierane umowy poprzez Portal Zakupowy B2B zawierane są w języku polskim.
2. Zawartość Portalu Zakupowego B2B, włącznie z tekstami, logotypami, grafikami i zdjęciami jest własnością
DUNINEX II S.C. Tomasz Sakrajda, Paweł Sakrajda, ul. Długa 24 a, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP: 771-23-87-298
Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedawcy.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych
przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie
zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta,
powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
5.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które
uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.);
dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl